Паспорти бюджетних програм на 2017 рік

Про затвердження бюджетних програм на 2017 рік

1011040  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами floppyfloppyfloppyfloppyfloppyfloppy

 

1011060

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім’ях)

floppyfloppyfloppyfloppyfloppyfloppy

 

1011070

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

floppyfloppyfloppyfloppyfloppyfloppy

 

1011080

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

floppyfloppyfloppyfloppyfloppyfloppyfloppy

 

1011090

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

floppyfloppyfloppyfloppyfloppyfloppy

 

1011100

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

floppyfloppyfloppyfloppyfloppyfloppyfloppy

 

1011120

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і            ІІ рівнів акредитації

floppyfloppyfloppyfloppyfloppyfloppy

 

1011140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

floppyfloppyfloppyfloppyfloppy

1011170

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

floppyfloppy
1011190

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

floppyfloppy
1011200

Здійснення централізованого господарського обслуговування

floppyfloppyfloppy

1011210

Утримання інших закладів освіти

floppyfloppyfloppyfloppy

1011220

Інші освітні програми

floppyfloppyfloppyfloppyfloppyfloppy
1018600

Інші видатки

floppyfloppyfloppy
1013160

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильськох катастрофи)

 floppy
1016330 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів floppy
  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01

  • Icon 01