Регламент управління

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Херсонської обласної державної адміністрації

 

РЕГЛАМЕНТ
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
Херсонської обласної державної адміністрації

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок діяльності Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, його структурних підрозділів визначаються Конституцією і законами України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Положенням про Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 січня 2013 року № 29, цим Регламентом, іншими нормативно-правовими актами.

1.2. Цей Регламент регулює організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

1.3. Департамент здійснює свою діяльність на основі планування, організації та контролю, що відбуваються з дотриманням принципів законності, поєднанням державних та регіональних інтересів, координації дій з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, співпраці з правоохоронними органами, юридичними та фізичними особами.

1.4. Департамент є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки у відповідному банку України.

1.5. Робота Департаменту, управлінь, відділів є відкритою і гласною.  Гласність роботи Департаменту забезпечується шляхом публікації в пресі матеріалів стосовно розвитку освіти, розміщення їх у мережі Інтернет, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв’ю, виступів директора Департаменту, його заступника, начальників управлінь та відділів.  Інформація про діяльність Департаменту надається громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства

1.6. Відповідно до Закону України “Про державну службу”, Кодексу державного службовця працівники Департаменту дотримуються основних принципів державної служби, етики і правил поведінки державного службовця:

 • • сумлінно виконувати свої службові обов’язки;
 • • шанобливо ставитися до громадян, керівників, співробітників;
 • • дотримуватися високої культури спілкування;
 • • не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам управління чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

1.7. У разі порушення загальних правил поведінки державних службовців працівники несуть відповідальність, яка передбачена Кодексом законів про працю, законами України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Залишити коментар

 • Icon 01

 • Icon 01

 • Icon 01

 • Icon 01

 • Icon 01

 • Icon 01

 • Icon 01

 • Icon 01

 • Icon 01

 • Icon 01